fbpx
Musatisiye (Ft. Chye) (Produced By Victor Enlisted)

Don Cavelle Musatisiye with lyrics @CavelleTheDon

Don Cavelle Musatisiye (Ft. Chye) (Produced By Victor Enlisted)

Musatisiye (Ft. Chye) (Produced By Victor Enlisted)

INTRO: {DON CAVELLE}

Hee…
Vagonditenda…
Vagonditenda iwe…
Vagonditenda… [x2]

VERSE: {DON CAVELLE}

Pamusoroi Changamire…
Ndapfugama pasi nemagokora…
Kuisa muteuro…
Tinodawo rubatsiro…

Tatambura…
Ishe wangu tanzwa nekutambura…
Pindirai imi Mwari…
Pindirai imi Mwari nekuti…

Makore makukutu kwazvo, chaimboseva chichingotemura iwe…
Hakuna kana chekubata, hona vabereki votokwegura iwe…
Ndinodawo vagarike…, manje ndinovapei?
Vagonditenda…, ini ndinovepei. hei hei?

HOOK: {CHYE}

(Musazotisiyewo)
Nehanda nyakasikana…
(Musazotisiyewo)
Sekuru Kaguvi, mudzimu yekwedu…

(Musazotisiyewo)
Nemiwo Musikavanhuwe…
(Musazotisiye, musazotisiye hee hee)
Musazotirase kumawere, kutisiya…

VERSE: {DON CAVELLE}

Matakadya kare haanyaradzi mwana iwe..,
Taneta nekubatwa kumeso…
Vamwe zvavo vagere bhoo zvekuti…
Tichagara tichingochema ne’pay’ so ohh…

Takudawo madhora…
Kun’anga kwamuporofita tiriko…
Swerozodzwa mafuta emuteuro…
Chabuda chacho ndechipiko? (Hapana!)

Mabasa tirikutsvaga (Hapana!)…, tipeiwoka tariro…
Started from the bottom and we’re still digging…, have mercy on us your children Lord…
Inga vakuru vakati chisingaperi chinoshura…
Taneta nekubaiwa pasi petsoka, pasina anotumbura… Yohwe!

HOOK: {CHYE}

BRIDGE: {CHYE}

Nhai Changamire, nhai Mambo
Nhai Tenzi vakuruwe…
Amai kumusha, varohwa nenhamo…
Baba padunhu, angove mamvemve…

Ndovapeiko amai vangu?
Vagonditenda…
Ndovapeiko verudzi rwangu?
Vapera nedenda vakuruwoi woiheyi herere…

HOOK [x2]


This e-mail was sent from a contact form on Zim Music Store (https://www.zimmusicstore.com)

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0
%d bloggers like this: