fbpx
Bazovuma

Msizkay – Bazovuma with Lyrics

Msizkay – Bazovuma

Bazovuma

Buy it here: View

1st Verse

 

NguMsiz to the Kay, K for ikasi

That’s who I am, in case ubungazi

Ngibabonis’ intuthu, kontuthu ziyathunqa

Isgubh’ siyakhala, abaphans’ bayavuma

Do it for the ones, who trust and believe

No time for those, with no time for me

Ngibaphethe bizzy, ngapha langapha

Ngiphethe izinja, ngapha langapha ..

Abanye sebebon’ angathi, 2Pac’s back

And maybe they right yeah, 2Pac’ back

Taliban-swagg, came to Hijack

Asenze kwenzeke, manje khathesi

Iz-story, kudala zi-jamp’ ama-Fence

Keep talkin’, kudala ngintshontsh’ ama-Fans

If only, you knew, what’s coming up next

You’d wipe that, smiIe off your face ..

Xhesha lam’, it’s my time

In right place, at the right time

Never be broke again

Swear that, yesterday was the last time

Ngithol’ umgod’, ongenzel’ imali

ik’sasa lipheth’, indaba imnandi

Ang’sabi lutho, bring it on

Plug that mic in, and turn it on ..

Chorus:

 

Baphi lab’ abangakholwayo

(Babize bonke)

Baphi lab’ abang’zondayo

(Babize bonke)

Lamhla bazovuma (*4)

(Thul’ ubone)

2nd Verse:

 

Awu Bathi nothin’ good can ever come out of Bulawayo

Abamaz’ kahl’ uNkulunkulu, engimkhulekayo

Ngizohlala, ngiphunyuka, beng’pheth’ ngoGuluva

Nomakanjani ngiyaphambili, ang’buyel’ emuva ..

Pay no mind, to the weather forecast

Outchea grinding, sgelekeqe focus (p)

Ngipheth’ umswenko, on a day-to-day (basis)

Ba-ringa ngami, on a day to day (basis) ..

Inhlonipho angiy’celi, ngiyay-deserver

Indod’ emadodeni, from January to December

I’m usually cool, but nxa udelela, siyaxabana

High hopes, and big dreams, bambelela siyakhatshana ..

Chorus:

 

Baphi lab’ abangakholwayo

(Babize bonke)

Baphi lab’ abang’zondayo

(Babize bonke)

Lamhla bazovuma (*4)

(Thul’ ubone)

3rd Verse:

 

Bazongazi kahle namhlanje

(Babize bonke)

Ngifun’ ukubatshel’ indaba zabo

(Babize bonke)

Chorus:

 

Baphi lab’ abangakholwayo

(Babize bonke)

Baphi lab’ abang’zondayo

(Babize bonke)

Lamhla bazovuma (*4)

(Thul’ ubone)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0
%d bloggers like this: