fbpx
Chipo changu

Chipo Changu @CavelleTheDon #Valentines

Chipo changu

INTRO: {DON CAVELLE}

Ndiwe wandipembedza…
Cut from a different cloth, wandisesedza…
Iwe (x3)…

HOOK: {GERRARD}

Uri tsvarakadenga…
Muroora waMai…
Uri tsvarakadenga…
Muroora waMai…

Uri tsvarakadenga…
Denga (x2)…
Uri tsvarakadenga…
Chipo changu iwe, tsvarakadenga…

VERSE: {DON CAVELLE}

Ndotsenhura, ndotsenhura…
Hachirudzwi chakabaya chikatyokera…
Mwanasikana akatora pfungwa dzangu ndokufonyora…
Mhezi inovavira mumwoyo, wangu akadzvomora…

Her chinky eyes, sexy lips, got me mesmerized…
Plus she got a bright future behind her…
Love her perfect smile, and the way her mind works…
She always takes me and shapes me into a better person…

Saka tamba neni, mudiwa gara neni…
Mundikumbuke, handidi kusara ndega…
Ringave gore kana mazuva, yako nzvimbo iri pachipfuva…
Ndinoshuva kuva newe kusvika kupera kwemazuva…

And they say that love is blind so I guess you are my braille…
Coz we when we get to plot, I see your point, & then excel…
And it’s true what they say that ain’t nobody’s perfect…
But you perfect for me, so your flaws are all worth it girl… (I love you)

HOOK

VERSE: {TAFARA}

Ndokwenenzvera izwi, ndodawo kumboshaura
Kumboshaura…
Ngirozi dzedenga dzondibetsera kukupura…
Kupupura…

Ndiro izere chipo, isina anokamura…
Ndoshaya reamashoko pandozama kuzvitaura…
You welcome me home, chero sadza uchipambira…
Masvika Samanyanga, garai zvenyu achindibikira…

Ndingazodei? Ndingamupei?
Haagumbuke-gumbuke akapfava…
Sedonje ndatove nembonje pahana…
Nemukana werudo wawandipa musikana…

And blessed is your heart, you forgive me when I’m trippin’…
I’ll never be alone, coz you always ride beside me…
Let me take the last bar, just to tell them who you are…
You’re my homie, my blessing, Amra Nina…

HOOK

VERSE: {DON CAVELLE}

Kanonditi Mhofu YeMukono, imi makanyanya…,
Zienda netyaka, vakatedzana paJanga…,
Siku nesikati, ndimi mogara muri pahana…,
Chishuwo chemwoyo, musipo handimbogutsikana…

Ndiri munhu wenyama, dzimwe nguva ndinotadza…,
Asi ndekero, tinenge tichingosasana…,
Samatenga manditsvata, kundipa mwana akadai…,
Tsvarakadenga pachiso nemoyo, chishambadzai zvamatipa…

VERSE: {TAFARA}

We started out young, we was only 17…
Look how far we done come, this is 2018…
Even though I ain’t perfect, I’m the son of the King…
He’s the one who gave thee to me, like this…
And I’m sorry for all the shit that I’ve done in the past…
All the tears that you shed, coz I wouldn’t grow up…
Let me take the last bar, just to tell you who you are…
You are love, you are peace, you are kindness, princess…

BRIDGE

HOOK

OUTRO

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0
%d bloggers like this: